AstraZeneca přiznává těžké následky po očkování proti covidu


V Londýně probíhá proces proti farmaceutickému koncernu AstraZeneca. Při něm již řada svědků a odborných znalců vypověděla, že očkovací látka vede k nebezpečným trombózám a řadě dalších vedlejších poškození s následkem smrti. Na základě těchto údajů samotná komise EU musela „oficiálně“ zastavit další očkování.

Zástupci žalovaného farmaceutického koncernu před soudem poprvé přiznali, že jeho proticovidová vakcína „Vaxzevria“ vyvolává trombózy a má další nebezpečné vedlejší účinky. Oznámily to britský list The Telegraph a německý BILD, které poskytují zpravodajství přímo z procesu a citují soudní akta. AstraZeneca se octla před soudem na základě hromadné žaloby 51 postižených, kteří se nechali naočkovat její vakcínou. Požadují odškodné ve výši téměř 120 milionů euro.

Telegraph dále cituje ze soudních akt, že vakcína může způsobit i krvácení do mozku a do břišní dutiny a úbytek krevních destiček. Další reakce na vakcínu a vedlejší účinky „Vaxzevrie“ jsou podle údajů Institutu Paula Ehrlicha únava, horečka, bolesti hlavy, bolesti svalů a zimnice. Zástupci koncernu AstraZeneca přiznali ještě i řadu dalších vedlejších účinků s následkem trvalého poškození zdraví nebo smrti, když byli s tímto faktem konfrontováni. Také v Německu jedna žena zažalovala AstruZeneku. Po vakcinaci Vaxzevrií v březnu r. 2021 dostala těžkou trombózu a musela být uvedena do umělého spánku. Bylo jí též zkráceno střevo. Požaduje od firmy odškodné.

V současnosti komise EU „oficiálně“ odvolala předchozí „povolení“ pro vakcínu AstryZeneky. Tato firma nyní končí distribuci uvedené vakcíny s odůvodněním, že existují ještě jiné preparáty proti případným novým variantám coronaviru. V Evropě během covidové lžipandemie bylo občanům EU nad 18 let aplikováno celkem 68,8 milionů ampulek vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca).

Zdroj: Ćlánek „AstraZeneca räumt schwere Nebenwirkungen bei Covid-Impfstoff ein“ in www.kath.net 8. 5. 2024


Komentář překl.: Světová zdravotnická organizace WHO se sídlem v Ženevě chce prosadit celosvětový pandemický zákon (tzv. pandemickou dohodu) závazný pro všechny státy, jenž by jí umožnil v případě pandemie (jejíž projevy jsou nad to nejasně definovány a v rozporu s dřívějšími ustanoveními) nařídit celosvětově omezující opatření typu lockdownu, roušek, povinného očkování a dalších. Všechny země by měly povinnost podřídit se. Při nedávném hlasování zástupců členských států WHO v Ženevě tento návrh neprošel s tím, že je potřebná jeho „korekce“. To je na jedné straně dobrá zpráva, nicméně ta špatná spočívá v tom, že tento návrh na totalitní kontrolu obyvatelstva světa nebyl zamítnut úplně. WHO má vypracovat novou předlohu, aby byla více „přijatelná“.

Proti přijetí této tzv. pandemické dohody probíhá již několik měsíců celosvětová podpisová akce. Někteří zástupci jednotlivých členských států WHO se toho nejspíš zalekli, proto původní návrh odmítli. Zločinné nadnárodní globalistické struktury se však nikdy nemíní vzdát svého cíle: získat totální kontrolu nad světovou populací včetně života a smrti. Jejich cynická drzost nezná mezí. Jak ukazuje výše přeložený článek, vůbec jim nevadí, že AstraZeneca byla usvědčena z distribuce jednoznačně škodlivých vakcín včetně smrtících následků. Farmaceutický koncern Pfizer již dříve pod tíhou důkazů byl nucen přiznat, že dopředu věděl o závažných vedlejších účincích svých distribuovaných vakcín včetně rizika smrti. Navzdory těmto faktům WHO však prosazuje nadále povinné očkování. Je to něco podobného, jako kdyby po II. světové válce německý koncern IG Farben, výrobce cyklonu B pro plynové komory v Osvětimi, se nadále domáhal výroby a distribuce tohoto smrtícího plynu a jeho prodeje zločinným totalitním režimům.

Nejvíce tristní je ale zklamání z našich nejvyšších církevních představených. Jak si zodpoví sám papež František a reprezentace Vatikánu, že v době nedávné lžipandemie nejenže nepozvedli svůj hlas proti svobodu omezujícím a smrt působícím opatřením, nýbrž sami se na jejich realizaci aktivně podíleli? Vatikán s výslovným souhlasem papeže nařídil na svém území lockdown, roušky a povinné očkování – a nestáhl tato totalitní omezení ani poté, kdy již byly zřejmé zdravotně závadné a často i smrtící účinky vakcín, ba dokonce postihoval vyhazovy z práce zaměstnance, kteří si zachovali zdravý rozum a smysl pro realitu a odmítli se přizpůsobit. Stejně tak byli Vatikánem postihováni kněží a církevní hodnostáři, již měli odvahu vystoupit proti těmto totalitním praktikám (biskup D. Fernandéz na Portoriku, biskup J. Strickland v USA aj.) Tato skutečnost vstoupí jednou do dějin Církve jako jedno z největších selhání jejich představitelů – spolu se selháním v oblasti věrouky, mravouky a disciplíny. Jenže Církev zde bude až do konce světa, jak Spasitel slíbil – a „brány pekelné ji nepřemohou“.