Jak sv. Otec Pio zabránil bombovému útoku


Bylo to uprostřed II. světové války na podzim r. 1943. Území v Apulii (jižní Itálie, pozn. překl.) bylo mohutně bombardováno spojeneckými letadly. Pouze San Giovanni de Rotondo, místo pobytu P. Pia v tamním kapucínském klášteře, zůstalo ušetřeno. Jak vyplývá z oficiální webové stránky o P. Piovi, nebyla to vůbec náhoda.

Spojenecké oddíly měly svoji základnu v Bari a odtamtud bombardovaly území Gargano v blízkosti San Giovanni Rotondo. Pater Damaso de Sant’Elia, představený kláštera v Pianisi, sdělil, že vojsko od 8. září 1943 podnikalo opakovaně letecké útoky na celou provincii.

Když vojáci chtěli bombardovat San Giovanni Rotondo, stalo se něco neuvěřitelného: Na obloze se jim zjevil jeden mnich, který jim zakázal svrhnout tam bomby. Přímým svědkem této události byl generál italského letectva Bernardo Rosini, který náležel do „Air Unit Command“, jež bojovala na straně Spojenců a sídlela v Bari.

Rosini velel oddílu bombardovacích letadel, která měla shodit bomby na San Giovanni Rotondo, neboť dostal hlášení, že se tam nachází sklad německých zbraní. Všichni se ale vrátili šokovaní zpět. Jak Rosini vyprávěl, on i všichni jeho piloti, když se blížili k cíli, náhle uviděli na obloze mnicha se zdviženýma rukama. „Bomby začaly samy od sebe padat do lesů a letadla sama se otáčela zpět, aniž to mohli piloti ovlivnit,“ uvádí oficiální zpráva generála Rosiniho.

Rosini se dozvěděl, že v San Giovanni Rotondo žije jeden mnich, který na sobě nosí Kristovy rány, tzv. stigmata: P. Pio. Po II. světové válce generál spolu s dalšími piloty navštívili klášter, kde světec žil. Když ho uviděli, s úžasem zjistili, že to je on, kdo tenkrát obrátil jejich letadla. P. Pio, když generála uviděl, hned šel k němu, položil mu ruku na rameno a řekl: „Tak to jsi ty, kdo nás všechny chtěl zahubit!“

Generál, který před P. Piem poklekl, slyšel jeho slova v angličtině, ačkoliv světec mluvil jako obvykle pouze svým italským dialektem z okolí Beneventa. Po tomto obdivuhodném silném mimořádném zážitku se Rosini, který byl protestant, rozhodl konvertovat ke Katolické církvi a navázal přátelství s P. Piem.

Tento zázrak, jak uvádí ve svém deníku P. Agostino ze San Marco in Lamis, hluboce zasáhl i ostatní piloty. V dubnu r. 1947 se v neděli a ve svátky mnozí z nich včetně britských a amerických účastnili mše sv. v San Giovanni Rotondo, sloužené P. Piem. Jeho mše trvala minimálně půl druhé hodiny. Všichni vojáci vytrvali a přistoupili ke sv. přijímání. Na konci mše sv. P. Pia pozdravili, políbili mu ruku a poprosili o modlitbu.

Zdroj: Článek „Wie Padre Pio einen Bombenangriff verhinderte“, in www.kath.net 1. 6. 2024